Spring til hovedindhold
Book

Undervisningstilbud

Økonomi

Kontakt

Dorte Husted Johansen
dhj@vucfyn.dk
51 67 12 19

Hvis du tilbyder ledige opkvalificering i FVU-fagene dansk, matematik og ordblindeundervisning kan du forvente at der er opfølgning på den ledige/ kursistens progression. Hvis den ledige har spillet Job i spil-spillet er der mulighed for gratis mentorstøtte. 

Et forløb hvor kursisten er henvist fra Jobcenter, vil typisk se ud som nedenstående.

FVU/OBU

Henvendelse

Den ledige kommer selv hos VUC og beder om at blive optaget på et eller flere fag. VUC-vejlederen aftaler fag, test, opfølgning og evt. formål med deltagelse med den ledige.

Alternativt er det jobrådgiver, der henviser den ledige til vejledning på nærmeste VUC. VUC-vejlederen tager kontakt til jobrådgiveren og aftaler fag, test, opfølgning og evt. formål med deltagelse (fx optagelse på erhvervsuddannelse eller hf). Den ledige medbringer et visitkort/navn og telefonnummer med fra sin jobrådgiver. 

AVU

Ledige der mangler en 8., 9. eller 10. klasse, tilbydes fx dansk, dansk som andetsprog, engelsk, matematik, naturvidenskab og mange flere.

Henvendelse

Den ledige kommer selv hos VUC og beder om at blive optaget på et eller flere fag og har et visitkort/navn og telefonnummer med fra sin jobrådgiver. VUC vejleder tager kontakt til jobrådgiver og aftaler fag, test, opfølgning og evt. formål med deltagelse (fx optagelse på erhvervsuddannelse eller hf). Der kan bestilles tid til en vejledningssamtale eller den ledige kan kontakte os på tlf. 51 67 12 19 eller 30 68 02 18

HF

For ledige der skal i gang med en videregående uddannelse, har vi både enkeltfag og adgangsgivende fagpakker.

Hf-forløb ½-2 år SU, dagpenge, kontanthjælp
Hf-enkeltfag ½ år pr niveau SU, dagpenge, kontanthjælp

Henvendelse

Den ledige kommer selv hos VUC og beder om at blive optaget på et eller flere fag og har et visitkort/navn og telefonnummer med fra sin jobrådgiver. VUC vejleder tager kontakt til jobrådgiver og aftaler fag, test, opfølgning og evt. formål med deltagelse (fx optagelse på erhvervsuddannelse eller hf). Der kan bestilles tid til en vejledningssamtale eller den ledige kan kontakte os på tlf. 51 67 12 19 eller 30 68 02 18