Spring til hovedindhold
Book

IKV

IKV står for Individuel Kompetencevurdering

Om IKV

På HF & VUC FYN kan du gratis få vurderet de kompetencer, du har tilegnet dig uden for et almindeligt skole- og uddannelsesforløb. Vi udfører Individuel Kompetencevurdering (IKV) i fag for almen voksenuddannelse (avu), niveau G-D, og i fag på alment gymnasialt niveau (hf, stx), niveau C-A.

Dine samlede kvalifikationer, viden, færdigheder og kompetencer kan fx være opnået gennem anden uddannelse, arbejde, højskole- og udlandsophold, kurser og frivilligt arbejde.

Hvis dine kompetencer vurderes til at kunne sidestilles med de faglige mål og kernestoffet for et fag, udsteder vi et kompetencebevis. Beviset kan som hovedregel ligestilles med et enkeltfagsbevis og kan benyttes til merit for et fag i en fuld gymnasial uddannelse. Det kan også benyttes som opkvalificering i forhold til arbejde og til optagelse på en videregående uddannelse. Spørg altid på den uddannelse, hvor du søger optagelse, om de godkender IKV. Nogle uddannelser kræver en karakter i et fag, og så kan IKV ikke benyttes, da der ikke gives karakter på et kompetencebevis. Fx kan en IKV i engelsk B ikke benyttes til at søge ind på engelsksprogede uddannelser på universiteterne og andre højere læreanstalter, da de kræver en minimumskarakter.

Vurderingen foretages kun på baggrund af dokumenterede kompetencer og altid i forhold til de faglige mål og kernestoffet som beskrevet i læreplanen for det pågældende fag. HF & VUC FYN kan lave IKV i de fag og niveauer, som skolen tilbyder.

Der kan ikke ansøges om både IKV og om optagelse til undervisning/selvstudium i det samme fag.

FAQ om IKV

Ansøgning om IKV

For at HF & VUC FYN kan hjælpe dig med at få vurderet dine kompetencer, skal du gøre følgende:

 1. Find det fag og niveau, som du ønsker en IKV i. Se først i oversigten for at finde den rigtige læreplan, og find så læreplanen her for avu og her for hf/stx på Undervisningsministeriets hjemmeside.
 2. Udfyld derefter ansøgningsskemaet. Husk at downloade og gemme det på din computer før du skriver i det.
 3. Udfyld selvevalueringsskemaet, hvor du redegør for, hvordan dine kompetencer svarer til de faglige mål og kernestoffet for faget. Husk også at downloade dette og gemme det på din computer før du skriver i det. Hvis IKV omhandler et sprogfag, skrives selvevalueringen på det pågældende sprog.
 4. Hvis du ikke allerede har lavet dit eget CV, kan du evt. benytte hjemmesiden www.minkompetencemappe.dk til at lave et elektronisk CV, men det er ikke noget krav.
 5. Ansøgningsskemaet, CV, al relevant dokumentation og selvevalueringsskemaet sendes nu til os via vores webshop, hvor du kan uploade det hele – det er gratis. Følg dette link til webshoppen.
 6. Efterfølgende vil studievejlederen vurdere, om der er belæg for en IKV. Studievejlederen kan evt. kontakte dig for at bede om yderligere dokumentation eller for at få noget uddybet.
 7. Er der basis for en IKV, vil studievejlederen nu videresende alle dine papirer til en faglærer i det eller de pågældende fag. Faglæreren kontakter dig via telefon eller mail. Det kan være med henblik på yderlig dokumentation og/eller på indkaldelse til et interview eller en opgave
 8. Faglæreren foretager en samlet vurdering og giver dig svar.
 9. Hvis du opnår anerkendelse af dine kompetencer, udsteder HF & VUC FYN et kompetencebevis til dig og sender det til din e-Boks.

NB! Vær opmærksom på at sagsbehandlingstiden for en IKV kan være op til 4 uger.

Har du brug for hjælp?

Skriv en mail til ikv@vucfyn.dk, og du vil blive kontaktet af en af følgende IKV-vejledere:

 • Jane Hovland Wilde
 • Sune Balzer Teichert
 • Lisbeth Antonsen

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over manglende anerkendelse af dine kompetencer, kan du læse klagevejledningen her.