Book

IKV

Individuel Kompetence Vurdering

HF & VUC FYN tilbyder individuel vurdering af dine realkompetencer i forhold til fagenes mål.
IKV tilbydes i fagene på almen voksenuddannelse (avu), niveau G-D og i de almengymnasiale fag (hf, stx), niveau C-A.

Hvad er realkompetencer

"Realkompetencer er en persons samlede viden, færdigheder og kompetencer, uanset hvor og hvordan de er erhvervet". Realkompetencer kan fx opnås:

 • i arbejdslivet, i fritiden og gennem privat uddannelse
 • gennem højskoleophold og aftenskolekurser
 • gennem deltagelse i foreningslivet, f.eks. som idrætsleder
 • som aktiv frivillig i en hjælpeorganisation
 • gennem udlandsophold, f.eks. sprogtilegnelse

In English

Hvordan foregår det?

Vurderingen af dine realkompetencer tager altid udgangspunkt i både din dokumentation og de faglige mål for de konkrete fag og niveauer på VUC.
Du kan finde de faglige mål for dit/dine fag i læreplanerne på Undervisningsministeriets hjemmeside og her på forhånd orientere dig med henblik på afklaring af dine kompetencer.

Du har selv ansvar for at dokumentere dine kompetencer (fx i form af kursusbeskrivelser og deltagerbeviser, udtalelser fra arbejdsgivere, lister over tillidshverv, foreningsarbejde). For at underbygge at dine kompetencer svarer til de faglige mål og kernestoffet for faget, anmoder vi om, at du laver en målrettet beskrivelse af dine kompetencer i forhold til disse, en såkaldt selvevaluering. (For avu-fag (niveau G-D) her; for hf-fag (niveau C-A) her).

Til dette formål kan du benytte vores selvevalueringsskema, som du kan downloade her. Hvis det drejer sig om et sprogfag, skal selvevalueringen udfyldes på det pågældende sprog. Du kan også, for at få bedre overblik, gøre brug af minkompetencemappe.dk, som er en form for elektronisk CV, hvor du kan vedhæfte din dokumentation for opnåede kompetencer i faget/fagene - dette er valgfrit.

På HF & VUC FYN ser vurderingsforløbet således ud:

 1. Skriv til ikv@vucfyn.dk hvilket fag og niveau, som du ønsker en IKV i, og medsend din dokumentation og selvevaluering, evt. også et CV eller 'Min Kompetencemappe'
 2. Hvis du har brug for vejledning til dette, er du selvfølgelig velkommen til kontakte os (se nedenfor).
 3. IKV-vejlederen vurderer, på baggrund af din dokumentation og selvevaluering, om der er basis for en kompetencevurdering. Er det tilfældet, vil du blive tilbudt en aftale til et indledende interview med IKV-vejlederen.
 4. Til mødet foretager IKV-vejlederen sammen med dig en foreløbig vurdering af om dine kompetencer i faget/fagene er tilstrækkeligt dokumenterede. Hvis det er tilfældet, udfærdiger vejlederen et aftalepapir, der bekræfter, at en IKV-proces er sat i gang, og du bliver henvist til en IKV-faglærer i det fag/de fag, som du skal kompetencevurderes i.
 5. IKV-faglæreren vurderer din dokumentation og selvevaluering for at fastslå, om du kan få anerkendt dine kompetencer i forhold til de faglige mål for faget. Nogle kompetencer kan umiddelbart anerkendes alene på baggrund af din dokumentation, mens andre skal afprøves, hvis dokumentation ikke er deltaljeret nok. Afprøvningen kan bl.a. foregå ved samtaler og interviews, skriftlige opgaver og test (kan være it-baserede), mundtlige opgaver og praktiske øvelser.
 6. IKV-faglæreren tager kontakt til dig med henblik på en nærmere aftale for afprøvningen.
 7. Hvis dine kompetencer anerkendes af IKV-faglæreren, udsteder HF & VUC FYN et realkompetencebevis, der er sidestillet med et eksamensbevis.


NB! Vær opmærksom på, at en IKV-proces kan vare op til 4 uger

In English

Tilmelding

Deltagerbetaling

Der er ikke deltagerbetaling til IKV.

 

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over manglende anerkendelse af dine kompetencer, kan du læse klagevejledningen her