Book

Tilmelding online

På vores webshop finder du de fag, du kan tilmelde dig online. Du kan søge efter fag, undervisningssted, niveau og tidspunkt.

Tilmelding online

I vores webshop kan du se alle de hold, vi tilbyder. Nogle af holdene kan du tilmelde dig online, andre skal du komme ind i vejledningen for at blive optaget på. 

Når du ansøger online skal du huske at:

  • vi skal have dokumentation fra tidligere uddannelse(r)
  • du kan få SU til fag, hvis dit SU-timetal er højt nok, med mindre du har bestået faget eller har en afsluttet gymnasial uddannelse. Se mere om SU
  • betalingen for fag i første omgang kun reserveres og pengene trækkes først, når din tilmelding er godkendt af en vejleder

Ansøg online

 

Optagelseskrav

Se mere om optagelse og optagelseskrav her