Spring til hovedindhold
Book

Jeg har lært at være en god klassekammerat

Morten har udviklet sig over de tre år. Fra at have svært ved at komme op om morgenen til nu at være kursistrådsformand og en aktiv hjælper for sine klassekammerater.

Da Morten som 19-årig blev diagnosticeret med autisme var der flere ting, der pludselig faldt på plads: manglende sociale omgangskreds, lysfølsomhed og en sensitivitet overfor høje lyde, hvilket er typisk for autister. Morten har også en relativt sjælden øjensygdom, som gør det vanskeligt for ham at se noget, hvis han udsættes for flere lyskilder i samme rum. Hans udfordringer har resulteret i højt fravær og en social distancering, og i løbet af årene har han måtte opgive flere forskellige uddannelsesforløb. Forskellige studievejledere sendt ham omkring diverse grunduddannelser på webintegrator, HG og hospitalteknisk assistent, hvor Morten følte sig malplaceret:

  • Det kørte bare ikke så godt med mine klassekammerater

Men hans drivkraft for at arbejde med det danske sprog har været en stærk motivationsfaktor i hans søgen efter det rette uddannelsesforløb, hvor han kunne få lov at udforske dansk-faget:

  • Indenfor autisme kalder man det en sær-interesse. Der er en hel serie af systematik i dansk, som jeg godt kan lide. Jeg er meget entusiastisk omkring det

På Hf Autisme har Morten fundet den rette balance af faste rammer i undervisningen, der tager hensyn til de forskellige udfordringer, og en fast mentor, der udfordrer og følger kursisters faglige så vel som personlige udvikling i og omkring undervisningen. De sidste 3 år har Morten gennemgået en meget stor udvikling og har profiteret så godt af undervisningen, at han til sommer bliver student.

En god klassekammerat

Det der med de sociale relationer har altid været vanskeligt for Morten. Autister har ofte udfordringer med at indgå i sociale relationer og fastholde venskaber. Og hvor andre jævnaldrende rettede fokus på at få et arbejde og stifte familie, var Mortens et andet sted i livet.

  • Jeg har lært noget om at vise mere hensyn og møde folk, hvor de er, fordi vi har jo alle sammen udfordringer.

Lærer og mentor-teamet omkring autisme-klassen arbejder netop fokuseret på at træne de sociale kompetencer og skabe en rummelig og inkluderende klasse, hvor der er plads til alle. Derfor prioriterer de sociale aktiviteter som f.eks. bowling og faglige ekskursioner til København, hvilket ofte byder på uforudsete oplevelser og læring om hvordan man passer på hinanden.

  • Morten er meget hjælpsom. Han er blevet god til at være en god klassekammerat, fortæller mentor-Tina.

Mentoren er kursisternes talerør og støttende hånd i hverdagen

I alle 3 studieår har Morten været fast tilknyttet sin mentor, Tina, som har spillet en afgørende rolle i hans udvikling. Mentorerne spiller en central rolle i at sikre, at de studerende ikke kun gennemfører uddannelsen, men også udvikler sig personligt og fagligt. Det kræver gensidig tillid.

  • Noget af det fineste arbejde for mig er jo relationer til de her unge mennesker. De skal turde vise mig deres frustrationer, for at jeg kan hjælpe med at udvikle og rykke dem ud af deres komfortzone. Vi vil jo gerne have at de gennemfører uddannelsen, men de skal også videre efter hf.

Tina beskriver, hvordan Morten har udviklet sig over de tre år. Fra at have svært ved at komme op om morgenen til nu at være kursistrådsformand og en aktiv hjælper for sine klassekammerater. Tina hjælper også med praktiske ting som eksamensforberedelse og kommunikation med lærerne, hvilket har gjort en stor forskel for Mortens trivsel og faglige progression.

  • Jeg har mange roller som mentor, jeg ser både på deres personlige udvikling, deres sociale og faglige mål, men den vigtigste er nok at være kursisterne mægler. Jeg tager gerne kampene på deres vegne og sikrer, at de f.eks. får de ekstra tid til eksamen, hvis de har fået det bevilliget, eller lidt længere snor ift. fravær, hvis de har det svært i en periode. Der er en grund til, at de har døbt mig deres løvemor, griner Tina.

  • Jeg synes det har været fantastisk at have Tina til at hjælpe mig. Man kan godt føle sig helt alene eller ret overvældet nogle gange, og man kan jo tale med Tina om nærmest alt, siger Morten.

Mortens filosofi: man hjælper hvor man kan

Morten er ikke kun optaget af sine egne mål. Han er også utrolig hjælpsom og har været en aktiv del af Kursistrådet, hvor han det sidste halve år har fungeret som formand. Denne rolle har været en spændende udfordring, hvor Morten har lært at balancere ansvar og samarbejde. Selvom han har en tendens til at tage det hele på sine skuldre, har Tina hjulpet ham med at finde en sund balance.

  • Vi har været nødt til at snakke lidt om prioriteringer, for selvom Morten er en sprognørd og gerne skriver referat, så behøver han jo ikke skrive alle referaterne. Nogle gange er men nødt til at sige nej, så man ikke bliver stresset, og det arbejder vi på.

Klar til fremtiden på uni

Morten ser nu frem til at læse dansk på universitetet. Med Tinas hjælp har han fået styr på de praktiske aspekter som at søge om optagelse og få en SPS-vejleder, der fremover kan støtte ham på universitetet. Dette er et vigtigt skridt i retning af at skabe den samme tryghed og struktur, som han har oplevet på Hf Autisme.

  • Jeg glæder mig til at læse en masse dansk litteratur og arbejde med sprogets systematik. Jeg kan også godt lide tysk og tænker på at læse det som sidefag.

Morten er glad, og løvemor er stolt.

 

Hf Autisme er udviklet til at skabe et trygt og støttende uddannelsesmiljø for unge med ASF-diagnoser. Undervisningen bygger på en fast struktur og tydelighed, hvilket er afgørende for mange med autisme.
Alle kursister er tilknyttet en mentor, der understøtter rammerne for, at de unge så vidt muligt lykkes med deres ungdomsuddannelse og personlige udvikling, så de bliver klar til et mere selvstændigt liv efter hf - læs mere om tilbuddet her

Læs også artiklen om mentor Tina