Spring til hovedindhold
Book

Hjælp og støtte

På HF & VUC FYN er der altid råd og vejledning at hente fra vores dygtige medarbejdere. Uanset om du har brug for at tale med fx en vejleder, tutor eller coach.

Som kursist har du aldrig langt til hjælp og støtte, hvis der skulle opstå spørgsmål eller udfordringer undervejs på dit studie. Vi har en bred vifte af kvalificerede vejledere og rådgivere som står klar til at hjælpe dig inden for en række emner som fx uddannelse, økonomi, personlige forhold eller hverdagens praktiske gøremål.

Kursistcoach

Vores kursist-coach kan hjælpe kursister, der står overfor faglige såvel som personlige udfordringer, og her kan det være rart at have en coach at gå til. Kursist-coachen kan hjælpe dig med at skabe det nødvendige overblik over din situation, og du kan komme godt videre med dine studier. Kursist-coachen har tavshedspligt, og alle aftaler og beslutninger træffes i enighed med dig. 

Psykolog

Psykologfunktionen på HF & VUC FYN dækker alle undervisningssteder i organisationen. Som kursist kan du blive henvist til samtaler igennem vejledningen. Der gennemføres typisk 3 – 5 samtaler, men er der behov for lidt flere, kan det bestemt lade sig gøre. Udover de personlige samtaler deltager vores psykolog bl.a. også i udviklingsopgaver, oplæg og supervision af grupper.

Skolemor

Som ung kursist, der starter på en ny uddannelse og måske skal flytte hjemmefra, kan det være en udfordring at få hverdagen til at fungere. Derfor har vi på nogle af vores undervisningssteder en skolemor, som både hjælper med praktiske ting og står klar til at tage en snak, hvis behovet opstår.

Vores skolemødre står til rådighed for enkelt-samtaler med kursister i forhold til de udfordringer, de måtte have enten på hjemmefronten eller i forhold til skolen. Det kan fx dreje sig om børn, økonomi/penge, familie, kæreste, diagnoser eller venskaber i klassen.

Som kursist kan man have brug for at blive set og hørt, og her har skolemor tiden til at lytte og møde kursisterne i øjenhøjde.

Specialpædagogisk støtte på hf (SPS)

Støtten skal sikre, at hf-kursister med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse kan gennemføre en gymnasial ungdomsuddannelse på lige fod med andre.

Afhængigt af hvilken funktionsnedsættelse du har, og hvilken uddannelse, du skal gennemføre, kan du få særlige former for støtte, som du får på baggrund af en faglig vurdering af dit behov.

Du kan søge om SPS på dit undervisningssted ved at henvende dig til en vejleder. Et specialpædagogisk støtteforløb kan fx bestå i:

  • Særligt tilrettelagte undervisningsforløb
  • Tegnsprogstolkning og skrivetolkning
  • Hjælpemidler og instruktion i brug heraf
  • Særligt udformede undervisningsmaterialer
  • Personlig assistance og sekretærhjælp.
  • Særlige vilkår for og arbejdsformer under prøver og eksaminer

Listen er ikke udtømmende, men alene eksempler på specialpædagogisk støtte. Støtten skal alene bruges i forbindelse med den almindelige undervisning.

Læs mere her

Tutor 

Som fuldtidskurist på hf får du tildelt en tutor, som typisk er en af dine lærere. Din tutor står altid til rådighed til sparring i forbindelse med dit studie. Hvis ikke du er tilstrækkeligt studieaktiv, vil din tutor kontakte dig og tilbyde dig hjælp og vejledning til at komme på rette spor. Du er altid selv velkommen til at kontakte din tutor i forbindelse med undervisningen eller pr. mail.

På enkelte undervisningssteder, bl.a. i Svendborg, tilbydes tutorordningen også til fuldtidskursister på avu.

På FYNs HF tilknyttes hver hf-klasse et tutorteam, som består af tre af klassens lærere. Tutorteamets opgaver er bl.a. at gennemføre to årlige tutorsamtaler med kursisterne samt at planlægge og administrere værksteds- og aktivitetstimer.

Vejleder

Vores vejledere kan hjælpe dig med vælge den rigtige uddannelse og finde frem til de fag, du har brug for, afhængigt af dit mål. Har du spørgsmål til optagelseskrav, SU og eller noget helt tredje i forbindelse med en uddannelse, så book et møde eller kontakt vejledningen på dit lokale undervisningssted.