Spring til hovedindhold
Book

Regler for fraværsregistrering i HF & VUC FYN

Registrering af fravær

Der er kun to muligheder for fremmøderegistrering: enten fuld tilstedeværelse eller fuldt fravær pr. lektion.
Registreringen sker ved starten af hver lektion. Registrering på minuttal er ikke en mulighed.
Hele lektionen noteres med 45 min. fravær, hvis du møder for sent, eller hvis du forlader lektionen før tid.

Hvad giver fravær/ikke fravær?

Hvis du deltager i aktiviteter, der erstatter eller er ligestillet med undervisning, fx SSO, talentskole, temadage, fællestimer, ekskursioner i faget, studieture, tests, virtuel undervisning eller lignende, vil du blive registreret som fremmødt.
Du vil også blive registreret som fremmødt, hvis du har deltaget i møder i kursistråd eller i skolens faste udvalg.
Hvis du er fraværende på grund af aktiviteter, der ikke kan sidestilles med undervisning, fx sygdom, barns sygdom, borgerligt ombud, forsvarets dag og lign. registreres du som fraværende i alle tilfælde.

Bemærk: Du kan oplyse om årsagen til dit fravær lektion for lektion. Oplysningerne noteres i et fritekstfelt på dit skema i LudusWeb. Det er vigtigt, at du selv noterer årsagen til dit fravær, da dine oplysninger vil indgå i den samlede vurdering af din studieaktivitet.

Aflyst undervisning

Hvis læreren eller skolen aflyser en eller flere lektioner, foretages der ikke fraværs- eller fremmøderegistrering.
En aflysning kan ske på grund af lærerens sygdom eller lærerens deltagelse i kursus, pædagogiske dage, fællesarrangementer eller andet.
Hvis undervisningen gennemføres uden lærerens deltagelse, og der arbejdes selvstændigt på klassen, registreres dit fremmøde af skolens administrative personale eller evt. af en vikar efter de samme regler som ved almindelig fraværsregistrering.

Skriftlige opgaver (kun obligatorisk på hf)

På hf opretter læreren alle større skriftlige opgaver i LudusWeb. Opgaverne oprettes med datoer for aflevering og kursisttid (fordybelsestid) pr. opgave. Aflevering kan fortsat ske i vucfyn.net i holdrummet.

Det er obligatorisk, at du afleverer de aftalte opgaver, og læreren registrerer dine afleveringer i LudusWeb.