Spring til hovedindhold
Book

Hf-søfart i Svendborg

På hf-søfart i Svendborg får du både praktisk håndværk, sejlads og gymnasieuddannelse i et traditionsrigt og unikt maritimt miljø med fokus på faglighed, fællesskab og fantastiske oplevelser.

Søg optagelse online

Vil du vide mere?

Kontakt kan@vucfyn.dk

På hf-søfart i Svendborg får du et grundigt kendskab til skibet som arbejdsplads, og du arbejder såvel praktisk som teoretisk med bl.a. sømandsskab, navigation, motorlære og skibsteknik. Også søsikkerhed vægtes højt, og derfor får du også en uddannelse som røgdykker.

På hf-søfart i Svendborg lærer du at sejle både et maskindrevet skib og sejlskibet Fylla, som er en fin gammel tremastet skonnert.

Samtidig får du undervisning i en bred vifte af hf-fag, og du opnår stærke kompetencer i obligatoriske fag som dansk, engelsk og matematik.

Undervejs i din uddannelse får du også mulighed for selv at vælge en række fag som f.eks. fysik, psykologi, erhvervsøkonomi eller mediefag.

3 valgfagslinjer

Vi tilbyder tre forskellige linjer på hf-søfart i Svendborg:

  1. Navigatørlinjen, som især peger frem mod uddannelsen som navigatør og skibsfører.
  2. Maskinteknisk linje, som i særlig grad er rettet mod uddannelsen til maskinmester eller lignende tekniske uddannelser.
  3. Sprog- og kulturlinjen, som peger frem mod en bred vifte af både maritime og almene uddannelser.

På alle linjer kan du vælge fag på højniveau, ligesom du kan vælge at hæve hf-delen til en udvidet hf. Højniveaufag og en udvidet hf giver adgang til universitetsuddannelser.

Du vælger den ønskede linje efter dit første studieår og får dermed mulighed for at tone din uddannelse i netop dén retning, som du ønsker dig.

Et hav af muligheder

Svendborg er hovedstaden i det sydfynske øhav. Byen er hjemsted for en række maritime uddannelser og er præget af et levende studiemiljø. I Svendborg finder du masser af fritidsaktiviteter samt ikke mindst unikke muligheder for et aktivt fritidsliv til søs.

Skolehjem med gratis kost og logi

Som elev på hf-søfart har du mulighed for at bo på Svendborg Søfartsskole i et maritimt kostskolemiljø, som på mange måder minder om livet på en efterskole.

Er du under 18 år, er kost og logi gratis (hvis dine forældre bor længere væk end 20 km. eller 5 kvarters transporttid).

Er du over 18 år – og dermed berettiget til udeboende SU – koster det 686 kr. pr uge for kost og logi.

Optagelse

Optagelse til hf-søfart foregår via optagelse.dk. Fristen for ansøgning er 1. marts.

 

Du kan også kontakte studievejleder Karin Andersen (kan@vucfyn.dk), hvis du har spørgsmål til optagelsen.