Spring til hovedindhold
Book

Innovation

Innovation er en forvandlingsproces fra, at nogen får en ide til, at den bliver realiseret. Denne proces bliver kun mulig gennem dialog og relationer mellem partnere, kompetencer og viden.

Udviklingsprojekter tager udgangspunkt i partnerskaber med fokus på faglige og praktiske problemstillinger, hvor nye sider skal belyses eller afprøves.
Projekterne kan have meget forskellige karakter, men fælles for dem er at de tager udgangspunkt i den hverdag uddannelsessektoren og erhvervslivet står overfor

Innovation er processen fra ideskabelse til værdiskabelse

Hvorfor: HF & VUC FYN betragter sig selv som en dynamisk institution, som kan bidrage med viden til læring og læringsstile der være med til at sikre flere lige adgang til uddannelse.

Konstant udvikling af pædagogiske begreber til gavn for både kursister og undervisere, for at udvikle vores produkt/ kerneydelse.

Læs vores internationale strategi her