Spring til hovedindhold
Book

Kvalitetssystem

HF & VUC FYNs kvalitetssystem bygger på Strategiplanerne fra 2016 og den seneste for 2022-26, som dermed er det konkrete og grundlæggende fundament for arbejdet med kvalitet i organisationen.

Kvalitetssystem HF & VUC FYN 2022-2026

HF & VUC FYNs kvalitetssystem bygger på Strategiplanerne fra 2016 og den seneste for 2022-26, som dermed er det konkrete og grundlæggende fundament for arbejdet med kvalitet i organisationen.

Under overskrifterne ”Fokus på fælles læring”, ”Bæredygtighed og kvalitet i uddannelse” og ”Partnerskaber for læring” sættes fokus på kvalitet i uddannelse, undervisning og øvrige institutionelle funktioner.

I det samlede kvalitetssystem indgår selvevalueringer fra alle fokusområder med særlig vægt på strategiopfølgning, hold- og kursistevalueringer, KTU, MTU mm.

Der udarbejdes en overordnet årlig udviklingsplan for hver afdeling, som samler de forskellige fokusområder, og der foretages en vurdering af behovene for fremadrettede justeringer af praksis og handlinger, der kan bidrage til, at de overordnede strategiske kvalitetsmål opfyldes.
Udviklingsplanen drøftes og evalueres løbende i de lokale samarbejdsorganer jvf. årshjulet.

Strategien

 • Mission, vision, værdigrundlag
 • Strategiplan
 • Kompetenceudvikling

Evalueringer

 • Evaluering af faglighed og studieaktivitet (den enkelte kursist)
 • Evaluering af undervisningen (kursist/hold)
 • Kursisttrivselsundersøgelse (KTU)
 • Medarbejdertrivselsundersøgelse (MTU) + APV

Lovgivning og rapporter

 • Rapporter/Årsrapporten
 • Love, bekendtgørelser og retningslinjer

Tal

 • Fuldførelsesprocent
 • Fravær
 • Overgang til uddannelse
 • Karakterer​

Se strategien for 2022-2026 her

Kvalitetssystem