Spring til hovedindhold
Book

HF Menneske og samfund

Er du i tvivl om hvilken retning, du vil gå? Så vælg HF Menneske og samfund og hold mulighederne åbne.

Studiestart

August

Informationsmøde

24. januar kl. 19

Uanset om du vil være pædagog, lærer, politibetjent, markedsføringsøkonom eller noget helt andet, så er du med HF Menneske og samfund sikker på at blive godt rustet til din fremtidige uddannelse.

Samtidig med de obligatoriske fag vælger du valgfag på de niveauer, du skal bruge for at sammensætte din egen individuelle 2-årige hf-uddannelse. Vi har en række valgfag på både B og C-niveau, som du frit vælger to af.

Du bliver en del af en stamklasse i de to år uddannelsen varer samtidig med at du også i dine valgfag kan møde andre kursi­ster på tværs af årgangene og kursister på hf-enkeltfag.

På den 2-årige hf-uddannelse arbejder vi hele tiden med at skabe en spændende og varieret undervisning, hvor koblingen til virkeligheden og aktuelle problemstillinger hjælper dig med at se formålet med de enkelte emner. Derfor kan du også regne med ture ud af huset i de forskellige fag og en studierejse.

Vi arrangerer jævnligt foredrag, fredagsbarer og sociale aktiviteter. Du kan selv præge dit ophold på skolen, hvis du har lyst til at være med i skolens kursistråd. Glæd dig!

Obligatoriske fag

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik C
 • 2 ud af følgende fag: Dramatik C, Mediefag C, Billedkunst C, Innovation C og Design og Arkitektur C
 • Naturvidenskabelig faggruppe: Biologi C, Geografi C
  og Kemi C
 • Kultur- og samfundsvidenskabelig faggruppe: Historie
  B, Samfundsfag C og Religion C
 • Samfundsfag B og/eller matematik B

Fagpakke

 • Filosofi C
 • Psykologi C
 • Projekt- og praktikforløb

Om skolen i Glamsbjerg

HF & VUC FYN i Glamsbjerg er en skole, hvor vi gør os umage for, at du skal få en god hf-uddannelse i et godt og nærvæ­rende skolemiljø. Alle lærere og kursister kender hinanden, og du kan regne med både at blive set og lyttet til i løbet af din uddannelsestid.

Læs mere om skolen her

Pris

Uddannelsen er gratis.

SU

Du kan søge SU, hvis du er over 18 år. Du søger selv via www.su.dk

Optagelseskrav

For at blive optaget på HF Menneske og samfund skal du opfylde de generelle krav for optagelse på 2-årig hf

Optagelse

Tilmeld dig uddannelsen på optagelse.dk. Vælg "HF & VUC FYN Glamsbjerg".  

Når du søger, skal du være opmærksom på, at der er mulighed for at tilføje forrang. Forrang betyder, at du kan få reserveret en plads foran andre ansøgere på 2-årig hf.
Hvis du er 20 år eller derover, har du også forrang ved optagelse. Det registreres automatisk af systemet.

Ansøgningsfristen er d. 1. marts. Ansøgere efter 1. marts vil dog også blive vurderet.

Hvad kan du blive?

Se på adgangskortet hvilke uddannelser netop denne fagpakke giver adgang til.

Vil du vide mere?

Kontakt en studievejleder i Glamsbjerg