Spring til hovedindhold
Book

2-årig hf

2-årig hf er for dig, som ønsker en gymnasial uddannelse på kun to år. Vælg mellem vores store udvalg af fagpakker - og find den uddannelse, der passer til dig og dine fremtidsplaner.

Optagelseskrav

Ansøgningsfrist

Helt frem til studiestart

Studiestart

August

Fagpakker på 2-årig hf

Se hvor du kan få de enkelte fagpakker

2-årig hf: fællesskab og faglighed

På den 2-årige hf-uddannelse følger du den samme klasse i 2 år. Her går du sammen med andre målrettede og engagerede kursister, hvor nogen kommer direkte fra grundskolen og andre har prøvet anden uddannelse, arbejde eller udlandsophold.

På den 2-årige hf vil du opleve et fagligt ambitiøst og inspirerende uddannelsesmiljø med stor mangfoldighed og plads til alle.

Vi arbejder hårdt på at sikre, at du trives, samtidig med at du lærer noget. Og vores lærere går gerne et ekstra skridt for at fremme din læring og trivsel. Vi lægger vægt på både et godt socialt miljø og på høj faglighed, så din 2-årige hf bliver en oplevelse for livet.

Byg ovenpå din 2-årige hf med SOF - supplerende overbygningsforløb

Hvis dit mål er at søge ind på en af de lange videregående uddannelser efter din 2-årige hf, så byg ovenpå med HF Uni+, der giver dig de nødvendige fag og niveauer. Tilbuddet hedder også supplerende overbygning, og det tager kun ½ år ekstra. Se mere om supplerende overbygning her

Hvad kan jeg bruge min hf til?

2-årigt hf er ligesom stx, hhx og htx en gymnasial ungdomsuddannelse, der er adgangsgivende til videregående uddannelser.

Klar til uni på 2½ år

Hvis du gerne vil læse videre på en lang videregående uddannelse på universitetet, så kan du vælge den fagpakke, du har lyst til og supplere med et overbygningsforløb (SOF), der giver dig de nødvendige fag og niveauer. Dvs. din uddannelsestid på hf i alt bliver 2½ år. Muligheden for at bygge oven på med SOF  står åben op til to år efter, du har afsluttet en 2-årig hf-uddannelse.

Klar til uni på 2 år

Ønsker du kun at bruge 2 år på din hf og stadig have direkte adgang til en lang videregående uddannelse, så vælg en af vores fagpakker (fx HF Uni), der er specielt rettet mod de lange videregående uddannelser. Vær dog opmærksom på, at disse fagpakker indeholder flere timer end andre fagpakker.

Sådan søger du ind på en videregående uddannelse

Søger du ind på en videregående uddannelse med en adgangsgivende eksamen, kan du søge ind via Den Koordinerede Tilmelding (KOT) under kvote 1.

Vær opmærksom på, at nogle uddannelser (både under kvote 1 og kvote 2) stiller krav om bestemte fag på bestemte niveauer før optagelse. Undersøg altid på www.ug.dk eller på den uddannelsesinstitution, hvor du ønsker optagelse, hvilke krav der stilles netop der.

Med en 2-årig hf kan du komme videre på en lang række af uddannelser - læs mere på adgangskortet.dk

Om undervisningen 


Med den 2-årige hf får du en alsidig og spændende hverdag, der byder på meget andet end traditionel klasseundervisning. Den daglige undervisning består bl.a. af:

 • Introduktionsforløb til de enkelte fag og gode studievaner
 • Den faglige undervisning i klasserne
 • Projektperioder hvert halve år, hvor du bliver inspireret til dine fremtidige uddannelses- og karrierevalg
 • Lektiecafé i udvalgte fag
 • Fællesarrangementer med foredrag, debatter og teater
 • En større skriftlig og studieforberedende opgave, som du afleverer på dit andet år
 • Ekskursioner og studierejser
 • Vi samarbejder med en række videregående uddannelseinstitutioner om projektforløb, så du undervejs på din hf kan få en forsmag på uddannelsesmiljøet

Eksamen

På hf får du ikke standpunktskarakterer i fagene - hvert fag eller faggruppe afsluttes med en mundtlig eksamen. Der vil være mindst én eksamen hvert halve år. Ud over de mundtlige eksamener er der skriftlige eksamener i dansk, engelsk og matematik.

Du får løbende feedback på din indsats og dit standpunkt i hvert fag igennem samtaler med lærerne og studievejleder.

Fagene

På den 2-årige hf møder du følgende obligatoriske fag:

 • Dansk på A-niveau
 • Engelsk på B-niveau
 • Matematik på C-niveau
 • Kultur- og samfundsvidenskabelig faggruppe, der består af historie på B-niveau samt religion og samfundsfag på C-niveau
 • Naturvidenskabelig faggruppe, der består af biologi, geografi og kemi, alle på C-niveau
 • Et kreativt fag på C-niveau eller idræt på C-niveau

Du skal desuden vælge en fagpakke, som består af to fag på enten B- eller C-niveau samt et eller flere individuelle valgfag på B- eller C-niveau.

Hvis du vælger en udvidet fagpakke, skal du have yderligere et valgfag på B-niveau og et valgfag på A-niveau.

Optagelse