Spring til hovedindhold
Book

Hf for talblinde

Hvis du er talblind kan du få ekstra støtte under din uddannelse og fokus på de problemstillinger, du kender fra din hverdag som talblind.

Studiestart

August

Hvor

Nyborg

Pris

550 - 1.400 kr. pr. fag

Varighed

3 år

Vil du vide mere?

Test for talblindhed

Kendetegn ved talblindhed (dyskalkuli)

Mennesker med talblindhed har det svært med dagligdagens matematik og de har problemer med matematik i skolen. Man regner med, at mellem 3 og 6 procent af befolkningen lider af talblindhed. Dette svarer nogenlunde til udbredelsen af ordblindhed.

Som talblind kan du konkret have store problemer med at:

 • kunne aflæse klokken på et analogt ur
 • læse en køreplan
 • kende forskel på et 3-tal og et 5-tal 
 • tælle til mere end 67
 • skrive et telefonnummer
 • huske og notere et CPR.nr.
 • nævne 6-cifrede tal som fx 346739
 • læse en bon fra indkøb i dagligvarebutikken
 • læse decimale beløb, fx 53,50 kr.
 • skelne mellem højre og venstre
 • problemer i forbindelse med tidsfornemmelse. Personerne har meget svært ved at planlægge og disponere tiden til forskellige gøremål.

Hvem er uddannelsen relevant for?

For at blive optaget skal du have afsluttet 9. eller 10. klasse mindst et år inden, du søger om optagelse. Du skal normalt have fulgt undervisning på det nærmeste underliggende niveau - eller have faglige kvalifikationer, som skolen skønner tilstrækkelige.

Vi tester, om du er talblind og støtte-undervisningen er relevant for dig. I første omgang laver vi en kortere screeningstest. Derefter tester vi de personer, som viser sig at have store problemer, med en dyberegående test.

Hvad tilbyder vi?

 • En hel hf-uddannelse som giver adgang til videre­gående uddannelser
 • Støttetimer
 • Mulighed for ekstra eksamenstid
 • Temadage

Dine fag tilrettelægges fleksibelt efter dine ønsker og behov. Vores studievejleder hjælper dig med at sammensætte et forløb.

SU og pris

Du kan få SU på uddannelsen, hvis du er over 18 år.

Støttetimerne i forløbet er gratis. Der er deltagerbetaling for de almindelige fag. Se priser på fag her.

Optagelseskrav og test

Alle, som har gennemført en uddannelse, der svarer til 10. klasse, kan søge. Du kan dog ikke optages direkte fra 10. kl. Vi tester, om du er talblind eller har andre læse- og stavevanskeligheder. Der laves en individuel vurdering for optagelse og indplacering på det rette niveau på VUC. 

Ring og aftal en tid med en vejleder:

Frank Nørregaard, fno@vucfyn.dk, tlf. 62 65 66 70

Optagelse

Du kan søge om optagelse helt frem til studiestart i august.

Ring 62 65 66 60 eller book en tid ved en vejleder.

Vil du testes for talblindhed?

Tal- og matematiklæring med hele kroppen

Som et supplement til undervisningen på hf for talblinde, vil Nyborgs nye tal- og aktivitetspark være klar fra skoleåret 20/21. Parken er udviklet i samarbejde med talblindelærere fra HF & VUC FYN Nyborg og ligger umiddelbart ved siden af skolen.

Området er opbygget, så det henvender sig særligt til mennesker med talblindhed/matematik-vanskeligheder, idet det giver mulighed for indlæring af tal gennem brug af hele kroppen. Desuden er der aktiviteter som kan hjælpe til forståelse af fx koordinatsystemer, afstand og rumlighed og lægger op til brug af forskellige indlæringsstrategier.

Se mere om aktivitetsparken