Spring til hovedindhold
Book

Undervisning

Procedure

Kontakt

Lønrefusion til medarbejdere

At sende medarbejdere på kurser og efteruddannelse behøver ikke være dyrt, da det er muligt at søge refusion via Statens VoksenUddannelsesstøtte, SVU og/eller kompetencefonde. Læs mere på www.SVU.dk

SVU kan søges efter gældende regler til medarbejdere, der modtager følgende typer af uddannelse på VUC:

 • OBU - Ordblindeundervisning
 • FVU - Forberedende VoksenUndervisning
 • Avu - Almen VoksenUddannelse (svarer til 9. - 10. kl.)
 • Hf-uddannelse/hf-enkeltfag (gymnasialt niveau)

På FVU og OBU svarer SVU til 100% af den højeste dagpengesats. På avu og hf er det 80%. Der skal indgås aftale med arbejdspladsen om orlov til uddannelse.

SVU-ansøgningsskema skal udfyldes og afleveres inden start på uddannelse eller senest den dag, undervisningen begynder. Ansøgningsskemaerne udfyldes første undervisningsgang, hvor medarbejdere fra VUC hjælper med korrekt udfyldelse og indsendelse af ansøgningen.

Udbetaling af lønkompensation kan ske på to måder:

 • Udbetales til virksomheden og medarbejderen modtager sin sædvanlige løn, mens vedkommende er i uddannelse.
 • Medarbejderen modtager refusion, og der udbetales ikke løn i uddannelsesperioden

Kompetencefonde

Der vil kunne søges kompetencemidler til forløbene efter gældende bestemmelser og afhængig af, hvorvidt virksomheden er med i en arbejdsgiverforening med overenskomst på området.

Lønrefusion for selvstændige

Det behøver ikke være dyrt at komme på kurser og efteruddannelse, da det er muligt at søge refusion via Statens VoksenUddannelsesstøtte, SVU og/eller kompetencefonde. Læs mere på www.SVU.dk

SVU kan søges efter gældende regler til medarbejdere, der modtager følgende typer af uddannelse på VUC:

 • OBU - Ordblindeundervisning
 • FVU - Forberedende VoksenUndervisning
 • Avu - Almen VoksenUddannelse (svarer til 9. - 10. kl.)
 • Hf-uddannelse/hf-enkeltfag (gymnasialt niveau)

På FVU og OBU svarer SVU til 100% af den højeste dagpengesats. På avu og hf er det 80%. Der skal indgås aftale med arbejdspladsen om orlov til uddannelse.

SVU-ansøgningsskema skal udfyldes og afleveres inden start på uddannelse eller senest den dag, undervisningen begynder. Ansøgningsskemaerne udfyldes første undervisningsgang, hvor medarbejdere fra VUC hjælper med korrekt udfyldelse og indsendelse af ansøgningen.

Udbetaling af lønkompensation kan ske på to måder:

 • Udbetales til virksomheden og medarbejderen modtager sin sædvanlige løn, mens vedkommende er i uddannelse.
 • Medarbejderen modtager lønrefusion, og der udbetales ikke løn i uddannelsesperioden

Kompetencefonde

Der vil kunne søges kompetencemidler til forløbene efter gældende bestemmelser og afhængig af, hvorvidt virksomheden er med i en arbejdsgiverforening med overenskomst på området.