Spring til hovedindhold
Book

Sådan gør vi

Efteruddannelse er nemt, og vi kommer gerne forbi på et besøg og fortæller om mulighederne.

Undervisning

Procedure

Kontakt

Hvordan ser et typisk forløb ud?

Vi planlægger og gennemfører forløbet fra start til slut, så det bliver nemt for virksomheden at komme i gang med undervisning.

  1. Indledende møde på virksomheden, hvor jeres ønsker og behov afdækkes. Herefter sender vi tilbud på proces- og kursusforløb
  2. Planlægningsmøde på virksomheden med deltagelse af konsulenter og underviser - gerne med deltagelse af tillidsrepræsentanter og/eller nøglepersoner
  3. Informationsmøde for medarbejdere, hvor vi i samarbejde med virksomhedsrepræsentanter fortæller om formålet og udbyttet af undervisningen, samt test
  4. Test/Tjek af medarbejdernes færdigheder. Der udarbejdes et anonymt overblik over medarbejdernes kompetencer som fremsendes til virksomheden
  5. Vi sørger for ansøgning af løntabsgodtgørelse (SVU) for de medarbejdere, der er i målgruppen, samt orientering om mulige kompetencefonde, så økonomien bliver overskuelig.
  6. Undervisningen gennemføres på ét af HF & VUC FYNs undervisningssteder, på virksomheden eller som fjernundervisning, alt efter virksomhedens ønsker.
  7. Vi laver løbende evalueringer under kursusforløbet, og der afsluttes med en skriftlig evaluering. Medarbejderens progression registreres, så undervisningen nemt kan fortsætte på det rette niveau.

Et kursus tilpasses virksomhedens produktionsflow, både i forhold til afholdelsestidspunkt og indhold. Kurset skal dog have en varighed på min. 3 timer pr. uge, for at der kan søges løntabsgodtgørelse (SVU).

NB! Planlægning, afholdelse af informationsmøder, tilrettelæggelse af kursusforløb samt tests og tilbagemelding er gratis.