Spring til hovedindhold
Book

HF Business

HF Business er din direkte vej til en uddannelse som fx ejendomsmægler eller revisor. På kun 2 år!

Studiestart

August

Hvor

Har du en drøm om at komme til at arbejde med økonomi? På HF Business møder du andre med samme interesse. I kommer til at forstå økonomi - både i en forretnings- og samfundsmæssig sammen­hæng, og I vil f.eks. arbejde med forretningsplaner.

I vil også få mulighed for at udarbejde konkrete planer for events på skolen.

Du vil få

 • timer i matematik og erhvervsøkonomi
 • kendskab til og træning i forskellige økonomier og forretningsmodeller
 • forståelse for regnskaber og udarbejde regneark
 • mulighed for at planlægge konkrete events og regnskaber for skolen
 • praktik på forskellige økonomiuddannelser


Hvis HF Business er noget for dig, kan du vælge billedkunst, dans, design, drama, mediefag, musik eller idræt på C-niveau i dit ansøgningsskema.

 

 

Obligatoriske fag

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik C
 • Idræt C, Musik C, Mediefag C, Design C, Dans C, Drama C eller Billedkunst C
 • Naturvidenskabelig faggruppe: Biologi C, Geografi C
  og Kemi C
 • Kultur- og samfundsvidenskabelig faggruppe: Historie
  B, Samfundsfag C og Religion C

Fagpakke

 • Matematik B
 • Erhvervsøkonomi C
 • Projekt- og praktikforløb

Pris

Uddannelsen er gratis.

SU

Du kan søge SU, hvis du er over 18 år. Du søger selv via www.su.dk

Optagelseskrav

For at blive optaget på HF Økonomi og salg skal du opfylde de generelle krav for optagelse på 2-årig hf

Optagelse

Tilmeld dig uddannelsen på optagelse.dk. Vælg "FYNs HF + STX | HF & VUC FYN".  

Når du søger, skal du være opmærksom på, at der er mulighed for at tilføje forrang. Forrang betyder, at du kan få reserveret en plads foran andre ansøgere på 2-årig hf. 
Hvis du er 20 år eller derover, har du også forrang ved optagelse. Det registreres automatisk af systemet.

Ansøgningsfristen er d. 1. marts. Ansøgere efter 1. marts vil dog også blive vurderet.

Hvad kan du blive?

Se på adgangskortet hvilke uddannelser netop denne fagpakke giver adgang til.

Vil du vide mere?

Kontakt en studievejleder