Spring til hovedindhold
Book

HF Etik og omsorg

Hvis du gerne vil arbejde med mennesker i bred forstand, kan denne fagpakke måske være noget for dig.

Optagelse

Studiestart

August

Hvor

Odense

Hvis du gerne vil arbejde med mennesker som fx sygeplejerske, ergoterapeut, socialrådgiver, lærer, pædagog eller lign. kan HF Etik og omsorg måske være noget for dig.

Fagpakken, der bygger på fagene Religion B og Filosofi C, vil indtage et mere kulturelt fokus på studiet af mennesket.

Religion trækker mange tråde til kultur og bliver for mange mennesker fundamentet for en måde at anskue verden på. Denne anskuelse kan have stor betydning for den måde, hvorpå man møder mennesker både privat og professionelt.

Filosofi beskæftiger sig med mere grundlæggende menneskelige spørgsmål om tilværelsen, viden og værdier i vores samfund. Faget er demokratisk og alment dannende og giver dig redskaber til at analysere samspillet mellem samfund og mennesker.

Sammen bidrager samarbejdet mellem de to fag bl.a. til indsigt i forskellige etiske problemstillinger der opstår, når man arbejder med mennesker. Vi vil på fagpakken arbejde med praksisnære cases, hvor etikken og teorierne sættes i spil, så du opnår en bredere tilgang til omsorgsarbejde.

Obligatoriske fag

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik C
 • Idræt C, Musik C, Mediefag C, Design C, Dans C, Drama C eller Billedkunst C
 • Naturvidenskabelig faggruppe: Biologi C, Geografi C
  og Kemi C
 • Kultur- og samfundsvidenskabelig faggruppe: Historie
  B, Samfundsfag C og Religion C

 

Fagpakke

 • Religion B
 • Filosofi C
 • Projekt- og praktikforløb

Pris

Uddannelsen er gratis.

SU

Du kan søge SU, hvis du er over 18 år. Du søger selv via www.su.dk

Optagelseskrav

For at blive optaget på HF Etik og omsorg skal du opfylde de generelle krav for optagelse på 2-årig hf

Optagelse

Tilmeld dig uddannelsen på optagelse.dk. Vælg "FYNs HF + STX | HF & VUC FYN".  

Når du søger, skal du være opmærksom på, at der er mulighed for at tilføje forrang. Forrang betyder, at du kan få reserveret en plads foran andre ansøgere på 2-årig hf. 
Hvis du er 20 år eller derover, har du også forrang ved optagelse. Det registreres automatisk af systemet.

Ansøgningsfristen er d. 1. marts. Ansøgere efter 1. marts vil dog også blive vurderet.

Hvad kan du blive?

Se på adgangskortet hvilke uddannelser netop denne fagpakke giver adgang til.

Vil du vide mere?

Kontakt en studievejleder