Spring til hovedindhold
Book

HF Sprog

Hvis du gerne vil arbejde med sprog og kultur, kan denne fagpakke måske være noget for dig.

Studiestart

August

Hvor

Har du en drøm om at komme til at arbejde med sprog og kultur? Så er HF Sprog noget for dig. Du møder andre med samme interesse, og I vil sammen have et særligt fokus på at lære sprog og på at få indblik i andre kulturer. Og I vil få mulighed for at rejse ud og opleve sproget, hvor det tales og kulturen, hvor den leves. HF Sprog og Kultur vil forberede dig på uddannelser, hvor kendskabet til sprog og kulturer er centralt, og som giver dig adgang til at varetage kommunikationsopgaver i fx en erhvervsvirksomhed.

Obligatoriske fag

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik C
 • Idræt C, Musik C, Mediefag C, Design C, Dans C, Drama C eller Billedkunst C
 • Naturvidenskabelig faggruppe: Biologi C, Geografi C
  og Kemi C
 • Kultur- og samfundsvidenskabelig faggruppe: Historie
  B, Samfundsfag C og Religion C

 

Fagpakke

 • Spansk B
 • Tysk C
 • Projekt- og praktikforløb

Pris

Uddannelsen er gratis.

SU

Du kan søge SU, hvis du er over 18 år. Du søger selv via www.su.dk

Optagelseskrav

For at blive optaget på HF Sprog skal du opfylde de generelle krav for optagelse på 2-årig hf

Optagelse

Tilmeld dig uddannelsen på optagelse.dk. Vælg "FYNs HF + STX | HF & VUC FYN".  

Når du søger, skal du være opmærksom på, at der er mulighed for at tilføje forrang. Forrang betyder, at du kan få reserveret en plads foran andre ansøgere på 2-årig hf. 
Hvis du er 20 år eller derover, har du også forrang ved optagelse. Det registreres automatisk af systemet.

Ansøgningsfristen er d. 1. marts. Ansøgere efter 1. marts vil dog også blive vurderet.

Hvad kan du blive?

Se på adgangskortet hvilke uddannelser netop denne fagpakke giver adgang til.

Vil du vide mere?

Kontakt en studievejleder