Spring til hovedindhold
Book

HF Uniform

HF Uniform er din direkte vej til en uddannelse ved politiet, Forsvaret eller Beredskabsstyrelsen. Bliv klar til at læse videre på kun 2 år og styrk din viden, fysik og færdigheder undervejs.

Studiestart

August

Hvor

HF Uniform forbereder dig på en uddannelse, hvor du skal være i god fysisk form og derfor har et ønske om at styrke din fysik.

Fagpakken giver dig mulighed for at træne de færdigheder, som du testes i til de forskellige optagelsesprøver. Du vil også få en indsigt i det samfund og de særlige områder, som du som fx politibetjent skal forholde dig til, og du vil bl.a. blive trænet i krisekommunikation og konflikthåndtering.

HF Uniform samarbejder med bl.a. politiet om projektforløb, der giver dig mulighed for at få en forsmag på uddannelsesmiljøet på politiskolen. Du vil med andre ord opleve både teoretisk og praktisk undervisning.

Obligatoriske fag

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik C
 • Idræt C
 • Naturvidenskabelig faggruppe: Biologi C, Geografi C
  og Kemi C
 • Kultur- og samfundsvidenskabelig faggruppe: Historie
  B, Samfundsfag C og Religion C

Fagpakke

 • Idræt B
 • Samfundsfag B
 • Projekt- og praktikforløb

Pris

Uddannelsen er gratis.

SU

Du kan søge SU, hvis du er over 18 år. Du søger selv via www.su.dk

Optagelseskrav

For at blive optaget på HF Uniform skal du opfylde de generelle krav for optagelse på 2-årig hf

Optagelse

Tilmeld dig uddannelsen på optagelse.dk. Vælg "FYNs HF + STX | HF & VUC FYN".  

Når du søger, skal du være opmærksom på, at der er mulighed for at tilføje forrang. Forrang betyder, at du kan få reserveret en plads foran andre ansøgere på 2-årig hf. Hvis du er 20 år eller derover, har du også forrang ved optagelse. Det registreres automatisk af systemet.

Ansøgningsfristen er d. 1. marts. Ansøgere efter 1. marts vil dog også blive vurderet.

Hvad kan du blive?

Se på adgangskortet hvilke uddannelser netop denne fagpakke giver adgang til.

Vil du vide mere?

Kontakt en studievejleder hos FYNs HF