Spring til hovedindhold
Book

Hf Autisme

HF Autisme er et hf-forløb for dig, der har en diagnose inden for autisme-spektret.

Studiestart

August

Hvor

Varighed

ca. 3 år

Vil du vide mere?

Ansøg

En uddannelse med særlig støtte

HF Autisme er et forløb for dig, der har en diagnose inden for autisme-spektret. Her får du mulighed for at gennemføre en hf-uddannelse på ca. 3 år med hf-enkeltfag. Du får støtte og hjælp til både personlig og faglig udvikling fra din faste mentor undervejs på uddannelsen. 

Vi tilbyder dig

 • Et fast hold med max. 22 elever i samme situation på de obligatoriske fag
 • Undervisning, der tilrettelægges efter ASF-behov
 • Lærere, der brænder for at undervise netop dig
 • Mentorordning og studiestøtte under hele uddannelsen
 • Adgang til videregående uddannelser

Fag på HF Autisme

Dansk A, Engelsk B, Matematik C, Kemi C, Historie B, Religion C, Geografi C/Samfundsfag C, idræt C/kreafag C, valgfag.

SU

Uddannelsen er SU-berettiget. Du skal selv søge SU direkte på su.dk

Økonomi

Din mentor betales af din hjemkommune, hvis hjemkommunen godkender det. Du betaler deltagerbetaling for de enkelte fag, da det er hf-enkeltfag du tilmeldes.

Optagelseskrav

For at blive optaget på HF Autisme skal du:

 • have bestået 9. eller 10. klasse
 • have været ude af folkeskolen i minimum 1 år
 • have en diagnose indenfor ASF
 • visiteres i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning i hjemkommunen
 • have godkendt betaling fra hjemkommunen af din mentor

Optagelsesproceduren sker i tæt samarbejde mellem UU-vejlederen og HF & VUC FYNs studievejleder, der samlet laver en vurdering af, om du har de nødvendige forudsætninger for at gennemføre en hf.

 • Du udfylder et ansøgningsskema og sender til HF & VUC FYN.
 • Du indkaldes til samtale med en studievejleder, hvis optagelsesbetingelserne er opfyldt.
 • HF & VUC FYN sender tilbud til hjemkommunen om mentor.
 • Hvis hjemkommunen accepterer, modtager du et optagelsesbrev med opkrævning af betaling for fag.
 • Når hjemkommunen har bevilget mentor, og du har betalt deltagerbetaling, er du optaget på HF Autisme.

Den pædagogiske indsats

Undervisningen er nøje tilrettelagt til unge med ASF af den enkelte lærer, der lægger vægt på en skarp og meget tydelig plan, struktur og kommunikation. Der er tilknyttet et fast lærerteam, der er uddannet til målgruppen, og er meget engagerede i forhold til at undervise sårbare unge voksne.
Derudover er der tilknyttet en fast studievejleder til holdet, der løbende vejleder omkring fremtidige uddannelsesønsker og støtter dig med de ting, der kan vise sig vanskelige.

Støttefunktioner

Der er etableret støttemuligheder i den konkrete gennemførelse af læringen via mentorordning i klasserummet. Alle kursister får tilknyttet deres individuelle mentor. Målet er at støtte dig i både personlig, faglig og social udvikling, så du også klædes på til at påbegynde en videregående uddannelse, hvis du ønsker det. Mentorerne varetager det specialpædagogiske arbejde både i og udenfor klasserummet. Mentorerne har et tæt samarbejde med klassens lærere, studievejleder og den pædagogiske ledelse.

Klasserum, skema og fag

På HF Autisme går du på et fast hold med 20-22 unge, der typisk er i alderen 18-25 år. De første to år foregår undervisningen i alle de obligatoriske fag på holdet i kendte og trygge rammer med mentorstøtte. På valgfagene inkluderes du på skolens øvrige enkeltfagshold, hvor mentorstøtten vil foregå i et andet regi på HF & VUC FYN med henblik på at forberede dig til dagligdagen på de videregående uddannelser.

Vil du vide mere?

Kontakt én af vores studievejledere: