Spring til hovedindhold
Book

HF FLOW

Drømmer du om en uddannelse inden for ét af de kreative fag? På HF FLOW kan du udfolde din kreativitet og dygtiggøre dig inden for musik, teater, film samt kunst & design.

Studiestart

August

Pris

1.000 kr. pr. måned

Hvor

Har du spørgsmål?

På HF FLOW får du:

  • Undervisning på højt niveau i musik, kunst & design, film og teater
  • Mulighed for at komme ud over scenekanten i forbindelse med projekter, koncerter, udstillinger og forestillinger
  • Et fedt miljø med et stærkt sammenhold og plads til alle
  • Faste klasser med unge med samme lidenskab som dig
  • En hf-eksamen - samtidig med at du dyrker din passion

 

Teater

Sceniske fag (teater)

Teaterundervisningen rummer elementer som skuespilteknik, karakteropbygning og tekstarbejde, perioder med forskellige dramatiske genrer samt en masse træning af krop og stemme. Hvert halve år arbejder vi i to uger intensivt med projekt og forestilling. Lærere er dramaturger og skuespillere ansat af Kulturskolen 1748.

Nycirkus (teater)

Flow-cirkus er for dig der vil træne og forbedre dine cirkus-færdigheder, mens du tager en HF. I samarbejde med cirkus-skolen Dynamo Workspace får du undervisning og træningsfaciliteter stillet til rådighed. I de øvrige fag følger cirkuseleverne teaterholdets undervisning og klasse.

Hf-fag

Ud over de obligatoriske fag - dansk, engelsk matematik, kulturfag og naturfag - skal du have drama B og musik C.
Hf-undervisningen varetages af lærere fra HF & VUC FYN.

Musik

Sceniske fag (musik)

De sceniske fag er bl.a. instrumentalt hovedfag (dit instrument eller din stemme) teori og hørelære, bifagsklaver, frivilligt sammenspil samt to hele ugers projekt hvert halve år.
Dine lærere er udøvende musikere ansat af Kulturskolen 1748.

Hf-fag

Ud over de obligatoriske fag - dansk, engelsk matematik, kulturfag og naturfag - skal du have musik B og drama C.
Hf-undervisningen varetages af lærere fra HF & VUC FYN.

Kunst & Design

Fordybelsesfag

På eget værksted undervises du i både manuelle og digitale færdigheder, som arbejdet med kunst og design bygger på. Du får viden, teknik og inspiration til at skabe nye værker til din portfolio og rum til at udfolde dig kreativt. To uger hvert halve år arbejder vi udelukkende med et kreativt projekt - ofte sammen med HF FLOW musik og teater. Dine lærere er selv udøvende indenfor kunst og design og ansat af Kulturskolen 1748.

Hf-fag

Ud over de obligatoriske fag - dansk, engelsk matematik, kulturfag og naturfag - skal du have billedkunst B, design C.
Hf-undervisningen varetages af lærere fra HF & VUC FYN.

Film

Fordybelsesfag

I filmundervisningen kommer du til at arbejde med manuskript, instruktion og klipning, og få teknisk viden om kamera, lys og lyd. Vi kommer ind på emner som skuespillercasting, set-opbygning, fund-raising og markedsføring. Med mediefagsundervisningen får du desuden et bredt kendskab til genrer, dramaturgi og filmiske virkemidler.
Dine lærere er selv aktive i filmbranchen og er ansat af Kulturskolen 1748.

Hf-fag

Udover de obligatoriske fag - dansk, engelsk, matematik, kulturfag og naturfag - skal du have mediefag på B og retorik på C. Hf-undervisningen varetages af lærere fra HF & VUC FYN.

Pris

HF FLOW 2-årig koster 1000,- pr. måned i 23 måneder for den sceniske undervisning/ fordybelsesfagene, der varetages af Kulturskolen 1748. Hf-fag er gratis.
Derudover er der deltagerbetaling på ca. 2500,- til en fælles studietur på 2. år.

SU

Du kan søge SU, hvis du er over 18 år. Du søger selv via www.su.dk

Optagelseskrav

For at blive optaget på FLOW skal du opfylde de generelle krav for optagelse på 2-årig hf

Derudover skal du være "motiveret og talentfuld". Du kommer til en kort og enkel audition samt en samtale, hvor vi sammen finder ud af, om HF FLOW er noget for dig.

Optagelse

Tilmeld dig HF FLOW på optagelse.dk senest 1. marts. Vælg "FYNs HF + STX | HF & VUC FYN".

Når du søger, skal du være opmærksom på, at der er mulighed for at tilføje forrang. Forrang betyder, at du kan få reserveret en plads foran andre ansøgere på 2-årig hf.
Hvis du er 20 år eller derover, har du også forrang ved optagelse. Det registreres automatisk af systemet.

Alle ansøgere til HF FLOW skal også tilmelde sig på www.flow1748.dk (under audition). Kort tid efter modtager du en invitation til audition (musik og teater) eller optagelsessamtale (film og kunst & design).

Se tidslinjen for optagelse

Hvor foregår undervisningen?

Den sceniske undervisning på musik og teaterlinjerne forgår på Kulturskolen 1748, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C.

Hf-undervisningen og fordybelsesfagene på kunst & design foregår på HF & VUC FYN i Kottesgade 6, 5000 Odense C.

HF FLOW udbydes i samarbejde mellem HF & VUC FYN i Odense og Kulturskolen 1748.

Vil du vide mere?

Kontakt studievejleder Linda de Lamotte på tlf. 30 51 17 48 / ldl@vucfyn.dk