Spring til hovedindhold
Book

HF Uni

HF Uni er for dig, der overvejer at tage en universitetsuddannelse og ikke frygter at blive udfordret med fag på højt niveau. Vælg mellem en humanistisk eller en naturvidenskabelig fagpakke

Studiestart

August

Hvor

På HF Uni bliver du forberedt på en universitetsuddannelse, hvor der er høje krav til dine naturvidenskabelige eller sproglige færdigheder. Du skal være parat til mange skemalagte timer og til en del skriftlige opgaver.


Du kan vælge en retning der har fokus på de naturvidenskabelige fag. Her får du gode forudsætninger for at påbegynde fx medicin- eller ingeniørstudiet, eller du kan vælge en retning, der har fokus på de humanistiske fag. Her får du gode sproglige forudsætninger for at påbegynde et humanistisk universitetsstudium fx et fremmedsprog eller historie.

Obligatoriske fag

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik C
 • Idræt C, Musik C, Mediefag C, Design C, Dans C, Drama C eller Billedkunst C
 • Naturvidenskabelig faggruppe: Biologi C, Geografi C og Kemi C
 • Kultur- og samfundsvidenskabelig faggruppe: Historie B, Samfundsfag C og Religion C

Fagpakke (naturvidenskab eller ingeniør)

 • Matematik A
 • Fysik B eller Kemi B
 • Projekt- og praktikforløb

Fagpakke (sprog eller samfundsvidenskab)

 • Engelsk A
 • Samfundsfag B
 • Projekt- og praktikforløb

Pris

Uddannelsen er gratis.

SU

Du kan søge SU, hvis du er over 18 år. Du søger selv via www.su.dk

Optagelseskrav

For at blive optaget på HF Uni skal du opfylde de generelle krav for optagelse på 2-årig hf.

Optagelse

Tilmeld dig uddannelsen på optagelse.dk. Vælg "FYNs HF + STX | HF & VUC FYN".  

Når du søger, skal du være opmærksom på, at der er mulighed for at tilføje forrang. Forrang betyder, at du kan få reserveret en plads foran andre ansøgere på 2-årig hf. Hvis du er 20 år eller derover, har du også forrang ved optagelse. Det registreres automatisk af systemet.

Ansøgningsfristen er d. 1. marts. Ansøgere efter 1. marts vil dog også blive vurderet.

Hvad kan du blive?

Se på adgangskortet hvilke uddannelser netop denne fagpakke giver adgang til, hvis du vælger Fysik B eller Kemi B.
Se på adgangskortet hvilke uddannelser netop denne fagpakke giver adgang til, hvis du vælger sprog og samfundsvidenskab​.

Vil du vide mere?

Kontakt en studievejleder hos FYNs HF